Privacy Policy Mei 2018

 

Leeffstijl, gevestigd aan Bolenbergweg 9 5951 AX Belfeld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 

www.leeffstijl.nl

info@leeffstijl.nl

Bolenbergweg 9

5951 AX Belfeld

Tel: 06 10183071

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Leeffstijl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@leeffstijl.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Leeffstijl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het maken van onze facturen

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Leeffstijl analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

– Leeffstijl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Leeffstijl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Leeffstijl) tussen zit. Leeffstijl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Domeinhost ; Trans-IP , Websitehost; Studio Kiwi, Gegevens worden bewaard en opgeslagen in WordPress en Woocommerce

Via Woocommerce hebben alleen Leeffstijl en onze sitebeheerder  (Studio Kiwi) toegang tot deze gegevens.

 

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

Leeffstijl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens die nodig zijn om uw bestelling te verwerken worden i.v.m fiscale bewaarplicht 5 jaar bewaard.  Als klant heefst u recht op inzage, correctie, verwijdering (na bewaarplicht) en het meenemen van deze gegevens. Wilt u hier meer informatie over, Wilt u  bezwaar maken of heeft u vragen over de waarborging van uw privacy, neem dan met ons op. Dat kunt u doen via boven aan dit document genoemde gegevens.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Leeffstijl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden verstrekt aan de volgende partijen ( enkel bij het plaatsen van een bestelling )

 

  • Mollie

Betaalt u de bestelling via Ideal, dan worden uw gegevens doorgestuurd naar Mollie. De volgende gegevens worden door Mollie gebruikt: uw bankrekeningnummer, IP-adres, internetbrowser en apparaat type, in sommige gevallen een voor- en achternaam, in sommige gevallen adresgegevens, in sommige gevallen informatie over het product of de dienst die door u werd afgenomen bij Leeffstijl, overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch. Deze gegevens worden volgens een wettelijke termijn 5 jaar bewaard. Mollie deelt uw gegevens met derden als dit noodzakelijk is voor de dienstverlening. Uw gegevens worden door Mollie altijd beveiligd en vertrouwelijk behandeld

  • Paypal

Betaalt u de bestelling via Paypal, dan worden uw gegevens doorgestuurd naar Paypal. De volgende gegevens worden door Paypal gebruikt: uw bankrekeningnummer, IP-adres, internetbrowser en apparaat type,  in sommige gevallen een voor- en achternaam, in sommige gevallen adresgegevens, in sommige gevallen informatie over het product of de dienst die door u werd afgenomen bij Leeffstijl, overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch. Deze gegevens worden volgens een wettelijke termijn 5 jaar bewaard. Paypal deelt uw gegevens met derden als dit noodzakelijk is voor de dienstverlening. Uw gegevens worden door Paypal altijd beveiligd en vertrouwelijk behandeld

  • PostNL

Voor de verzending van een bestelling maken wij enkel gebruik van PostNL. Uw naam, adres, en mail adres  worden uitsluitend doorgegeven aan PostNL om een verzendlabel te kunnen maken voor uw bestelling.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Leeffstijl gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat tijdens het bezoeken van de site op jouw laptop, computer, telefoon of tablet wordt opgeslagen. Leeffstijl gebruikt functionele cookies om de site optimaal te laten werken. Zo wordt bijvoorbeeld de inhoud van uw winkelmandje vastgesteld. Zonder deze functionele cookies zou u niet kunnen shoppen bij Leeffstijl

Daarnaast worden Analytische cookies gebruikt om bezoekersstatistieken bij te houden en te vergelijken. Leeffstijl gebruikt geen trackingcookies. Om uw privacy te waarborgen, hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten waarin opgenomen is hoe uw gegevens beschermt worden, IP-adressen worden geanonimiseerd, worden de gegevens niet gedeeld en wordt er niet gebruik gemaakt van andere Google diensten i.c.m. de Google Analytics cookies. De gegevens worden door Google na 50 maanden automatisch verwijderd.

U kunt het gebruik van cookies uitzetten in uw browser.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@leeffstijl.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Leeffstijl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Leeffstijl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Leeffstijl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@leeffstijl.nl